Ertuğrul Koyu Çıkarması

İngilizlerin Güney Cephesindeki beş çıkarma koyundan birisi Ertuğrul Koyu'dur. ( V Beach ) Burada cereyan eden olaylar ve Yahya Çavuş ile Güney Cephesinde önemli bir yere sahip olmuştur. 
Çıkarma Planı:
İngilizler bu koya çıkarma yapmak üzere 29. Tümen'i görevlendirir. Hunter Weston komutasındaki bu birliğin çıkarma planı iki kuvvet şeklinde planlanır. 900 asker filikalara bindirilip öncelikli olarak karaya çıkarılacak ve sahile yayılacaklardı. Sahile yayıldıktan sonra savunma birliklerinin ateş gücünü bölecek ve dağıtacaklar daha sonra ise asıl çıkarma birlikleri karaya çıkarma yapacaktı. Asıl birlik olarak ise 2200 asker tahsis edilmişti. Aslında bir kömür nakliye gemisi olan River Clyd ( Londra'ya yakın akan bir nehrin adıdır ) çeşitli düzenlemelerle bir çıkarma gemisine dönüştürülür. İngilizlerin Truva Atı olarak adlandırdığı bu gemiye yanlardan kapı açılır ve iki yanına da köprü ilave edilir. Geminin üst kısmına ise 14 tane makinalı tüfek eklenir. Ve böylece bir çıkarma gemisine dönüştürülür. Amaç bu 2200 kişiyi sahile yerleştirerek asıl savaş kuvvetlerinin tamamen çıkartılacağı güvenli bir bölge yaratmaktır.
Savunma Planı:
Osmanlı tarafı ise Dardanos açıklarında karaya vuran E15 deniz altısından ( 17 Nisan ) esir alınan Kraliyet Donanma Yüzbaşı Palmer'dan birliklerin buraya bir çıkarma yapacağı bilgisini alır. Bu bilgi üzerine Ertuğrul Koyu'na çıkarmaya tebrik olarak bir dizi önlem alınır. Bölgedeki 25. Alay geri çekilecerek yerine 26. Alay görevlendirilir. Ertuğrul Koyu savunmasına ise 26. Alay'ın 3. Taburu'nun 10. Bölüğü atanır. Bu bölüğün atanmasının temel sebebi ise balkan gazisi tecrübeli askerlerden oluşmasıdır. Buna ek olarak suyun içerisine iki sıra halinde tel çekilir. Seddülbahir Kalesi'nden Ertuğrul Tabyası istikametine tel örgü hattı kurulur.
Çıkarma Harekatı:
 25 Nisan 1915' sabaha karşı 05.30 da İngiliz birlikleri Ertuğrul Koyu'na çıkarma planı doğrultusunda harekete geçer. Plan gereği öncelikli olarak bölge yoğun topçu ateşine tutulur. Daha sonrasında ise çıkarma harekatı başlar. Tüm çıkarma planında İngilizlerin unuttuğu yada dikkate almadığı Çanakkale Boğazı'nın çift yönlü ve sert akıntısı devreye girer. Aynı zamanda Ertuğrul Koyu'nun sığlığını da hesaba dahil eden olmamıştır. Akıntı nedeniyle planın aksine filikalar karaya ulaşmak yerine akıntı yönünde sürüklenmeye başlarlar. River Clyde çıkarma gemisi ise filikalardan önce koya ulaşır. Fakat hesaplanın aksine yirmi metre yerine kırk metre kala karaya oturur. Köprüler açılır ve beraberinde getirdikleri mavralar ile köprü yapmaya çalışırlar. Fakat daha köprüler açılıp çıkarma birlikleri girişimde bulunur bulunmaz Türk ateşi başlar. Köprülerin dar olması, askerlerin sık bir düzende köprülerden çıkarma yapması İngilizlerin daha başlangıçta çok fazla kayıp vermesine neden olur. Bunun sebebi ise yapılan atışlarda bir merminin birden çok askere zarar vermesidir. Aşırı kayıp nedeniyle kısa bir duraklama yaşanır ve askerler tekrar gemi içerisine kapanırlar. Bu esnada kürek çekerek filikalar karaya doğru yanaşmaktadır. Türk tarafında ise bölük komutanı Üsteğmen Hüseyin Bey şehit olmuş ve bölük komutası Ezineli Yahya Çavuş'a geçmiştir. Yahya Çavuş komutayı alır ve kendisinin belirleyeceği hedefe toplu olarak ateş edilmesi emrini verir. Filikalar karaya yanaşır iken Yahya Çavuş'un emri doğrultusunda filikalar tek tek yoğun ateşe alınır ve neredeyse tamamı etkisiz hale getirilir. River Clyde ise kapılarını tekrar açmış ve çıkarma girişimleri yeniden başlamış durumdadır.  Karaya ulaşabilen ingiliz birliklerinin ise çoğu yaralıdır ve sahildeki bir kum yükseltisinin arkasına saklanarak hayatta kalabilmişlerdir. Çıkarma planı başarısız olmuştur.
Çıkarma Sonrası:
İngiliz uçakları yaptığı keşif uçuşlarında çıkarma planının başarısız olduğunu bildirirler. Bunun üzerine gemilerden bölgeye yoğun bir topçu atışı başlar ve birliklerimiz ağır kayıplar vererek çekilmek zorunda kalır. Kirte zeytinlikleri içierinde bulunan alay kararhgahına ulaştıklarında hayatta kalanların sayısı sadece 63 olarak kayda geçmiştir. Ve Ertuğrul Koyu kahramanı Yahya Çavuş yaralıdır. Yoğun topçu ateşi sonrası İngiliz birlikleri karaya ikicinci bir çıkarma yapar. Ancak Seddülbahir - Ertuğrul Tabyası arasına döşenen dikenli tel hattını aşmaları 3.5 saat gibi uzun bir zamanlarını alır. Osmanlı'nın burada aldığı dahihane tedbir bunda önemli rol oynamıştır. Bilindiği üzere birliklerin taşıdığı malzemeler bir standarda sahiptir. Döşenen tel örgü ise hiç bir standart ingiliz tel kesme makasının kavrayıp kesemeyeceği kadar kalınlıkta özenle seçilmiştir. Toplam sekiz saatlik bu çıkarma harekatı sonrası İngiliz birlikleri karaya çıkarma yaparak Ertuğrul Koyu'nu ele geçirirler.

 Çanakkale Şehitlik Turu

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Alçıtepe (Kirte) Çıkarması

Çanakkalede Nerede Kalınır

Çanakkale Şehitlik Müzesi Giriş Ücretleri