Çanakkale Savaşı Kronolojik Sıralaması

Savaş öncesi
1914 Haziran
28 Haziran - Avusturya-Macaristan İmparatorluğu veliatı Ferdinand, bir Sırp milliyetçisi tarafından öldürüldü. I. Dünya Savaşı'nın başlaması.
1914 Temmuz
28 Temmuz Avusturya-Macaristan İmparatorluğu Sırbistan'a savaş ilan etti.
1914 Ağustos
2 Ağustos - Osmanlı İmparatorluğu ve Almanya Çarlık Rusyası'na karşı antlaşma imzaladı.
3 Ağustos - Bahriye Birinci Lordu, Winston Churchill, Birleşik Krallık tarafından üretilen iki Türk gemisine el koydu.
- Almanya Fransa'ya savaş ilan etti.
4 Ağustos
- Osmanlı İmparatorluğu, Boğazlar Antlaşması gereği tüm savaş gemilerine kapalı tutacağını ilan etti.
- Almanya Belçika'ya saldırdı.
- İngiltere Almanya'ya savaş ilan etti.
6 Ağustos - Avusturya-Macaristan İmparatorluğu Çarlık Rusyası'na savaş ilan etti.
10 Ağustos – Alman savaş gemileri SMS Goeben ve SMS Breslau, Akdeniz de İngiliz donanmasından kaçarak Çanakkale Boğazını geçtiler
16 Ağustos - Goeben ve Breslau mürettebatı Alman kalarak Osmanlı Donanması saflarına katıldı.
30 Ağustos - Alman sahil topçu müfrezesi, Çanakkale Boğazı’nın her iki yakasındaki istihkamlarda göreve başladı. Bu istihkamlarını komutasına Alman Amiral Von Usedom atandı.
1914 Eylül
20 Eylül - İngiliz Amiral Sackville Carden, Malta Üs Komutanlığı'ndan yeni teşkil edilen Abluka Filosu Komutanlığı'na atandı. Filo, Çanakkale Boğazı girişini ablukaya almakla görevlendirildi.
27 Eylül – Boğazlar, tüm deniz ulaşımına (ticari gemiler dahil olmak üzere) kapatıldı.
1914 Ekim
Ekim 28 - SMS Goeben ve SMS Breslau, gemileri Ukrayna da bulunan Odessa ve Sivastopol Limalarını bombaladı.
1914 Kasım
2 Kasım - Çarlık Rusyası'nın Osmanlı İmparatorluğu'na savaş ilan etmesi.
3 Kasım - İngiliz abluka filosunun boğazın dış istihkamlarını topa tutması.
6 Kasım - İngiltere'nin Osmanlı İmparatorluğu'na savaş ilan etmesi.
1914 Aralık
13 Aralık – Mesudiye Zırhlısı’nın Sarısığlar Koyu’nda demir üzerindeyken İngiliz B11 denizaltısı tarafından torpillenerek batırılması.
14 Aralık – Mareşal Liman Von Sanders başkanlığındaki 42 kişilik bir Alman subay grubunun Alman Danışma Kurulu olarak İstanbul’a gelişi.
1915 Ocak
11 Ocak – Amiral Carden tarafından hazırlanan deniz harekatı planının İngiliz Donanma Bakanlığı’na sunulması.
15 Ocak – Fransız denizaltısı Saphir’in Köseburnu açıklarında batırılması.
28 Ocak – Deniz harekatıyla Çanakkale Boğazı’nın geçilerek İstanbul’un işgaline karar verildi.
Deniz Harekatı - 1915
19 Şubat – İngiliz gemilerinin, Çanakkale Boğazı’nın dış tabyaları olan Seddülbahir ve Kumkale topçu bataryalarını -19 top- bombalayarak susturulması.
25 Şubat
– Mustafa Kemal’in 19. Tümen Komutanlığı’na atanması. Komutanın, karargahın ve 57. Alay’ın Tekirdağ’dan Eceabat’a intikali.
- Birleşik Donanma’nın Çanakkale Boğazı’na ilerlemesi.
26 Şubat – Seddülbahir ve Kumkale bataryalarının tahribi için yapılan çıkarma.
1915 Mart
1 Mart - Yunanistan Başbakanı Venizelos’un Gelibolu Yarımadasına yapılacak anfibi harekata üç tümenlik bir kuvvetle destek vereceğini açıklaması.
2 Mart - Mareşal Liman von Sanders'in Çanakkale'deki Osmanlı Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na atanması.
4 Mart
– İngiliz çıkarma birliklerince Seddülbahir ve Kumkale bataryalarının tahribinin tamamlanması ve Türk karşı taarruzu nedeniyle karadan çekilmeleri.
- İngiltere, Fransa ve Çarlık Rusyası arasında Boğazların taksimini öngören İstanbul Antlaşması'nın imzalanması.
7 Mart
– Birleşik Donanma’nın sahil bataryalarını iki gün süreyle yeniden bombalaması.
- Nusrat Mayın Gemisi'nin gecenin karanlığından yararlanarak Çanakkale Boğazı girişindeki Karanlık Koy'a 26 mayın atması.
11 Mart - General Sir Ian Hamilton'un, Akdeniz İtilaf Kuvvetleri Komutanlığı'na atanması.
17 Mart - Amiral Robeck'in Birleşik Donanma Komutanlığı'na atanması.
18 Mart – Birleşik donanmanın yoğun bombardımanı. (saat 14:00 dolayları). Fransız Bouvvet Zırhlısı’nın mayına çarparak batması. (saat 17:45). Bouvvet Zırhlısı’nın batmasıyla oluşan açığı kapatmak için pozisyon alan İngiliz İrressitible Zırhlısı’nın mayına çarparak batması. İngiliz İnflexible Zırhlısı’nın mayına çarpmasıyla ağır hasar görmesi. Fransız Suffren ve Gaulois Zırhlı’larının sahil topçusunun ateşini yemesi sonucu ağır hasara uğraması. Deniz Harekatı’nın iptali ve birleşik donanmanın çekilmesi.
Ara dönem - 1915
24 Mart – Boğazların güvenliği için 5. Ordu, Alman Mareşal Liman von Sanders komutasında tertiplendi. Ordu, 80 bin mevcutludur.
26 Mart - Mareşal Liman von Sanders'in Çanakkale'de görevlendirilmek üzere yeni tertiplenen 5. Ordu Komutanlığı'na atanması.
Kara Harekatı
1915 Nisan
25 Nisan – Kara Harekatı’nın başlaması. Seddülbahir Cephesi’nde ve Arıburnu Cephesi’nde altı kumsalda çıkarma harekâtının başlaması.
28 Nisan - Birinci Kirte Muharebesi.
1915 Mayıs
1 Mayıs - Arıburnu Cephesi'nde Türk taarruzu
6 Mayıs - İkinci Kirte Muharebesi'nin başlaması.
8 Mayıs - İkinci Kirte Muharebesi'nin sonu.
12 Mayıs - Türk Muavenet torpidobotunun İngiliz Goliath zırhlısını torpilleyerek batırması.
13 Mayıs - Churchill ve Amiral Fisher'in istifası.
19 Mayıs – Türk kuvvetlerinin Arıburnu Cephesi’nde, başarısız genel taarruzu.
20 Mayıs
- Arıburnu Cephesi'nde Anzak karşı taarruzu
- İtalya'nın, İtilaf Devletleri safında savaşa girdiğini ilan etmesi.
25 Mayıs – Alman denizaltısı U-21’in İngiliz zırhlısı Trumph'u torpilleyerek batırması.
26 Mayıs - Alman denizaltısı U-21’in İngiliz zırhlısı Majestic’i torpilleyerek batırması.
1915 Haziran  
1 Haziran – Mustafa Kemal’in albaylığa terfisi.
4 Haziran - Üçüncü Kirte Muharebesi’nin başlaması.
21 Haziran - Birinci Kerevizdere Muharebesi
28 Haziran - Zığındere Muharebesi'nin başlaması.
1915 Temmuz
5 Temmuz - Zığındere Muharebesi'nin sonu.
12 Temmuz - İkinci Kerevizdere Muharebesi'nin başlaması.
13 Temmuz - İkinci Kerevizdere Muharebesi'nin sonu.
1915 Ağustos  
6 Ağustos
- Kirte Bağları Muharebesi'nin başlaması
- Suvla Çıkarması
- Anzak Kolordusu 2. Tümen'inin Kocaçimen Tepesi - Conk Bayırı hattına yönelik taarruzu. (Sarı Bayır Harekatı)
- Kanlısırt Muharebesi
7 Ağustos
- Conk Bayırı Muharebesi'nin başlaması
- Kılıçbayır Muharebesi
9 Ağustos - I. Anafartalar Savaşı
10 Ağustos - Conk Bayırı Muharebesi'nin sonu.
12 Ağustos
- Kirte Bağları Muharebesi'nin sonu
- Tekketepe Muharebesi
15 Ağustos - İngiliz 9. Kolordu komutanı General F. Stopford'un görevden alınması
21 Ağustos - İkinci Anafartalar Savaşı
1915 Ekim
14 Ekim - Bulgaristan'ın İttifak Devletleri safında yer alması.
29 Ekim - Almanya ile Osmanlı Devleti arasında Balkanlar üzerinden demiryolu hattıyla bir kara ulaşım hattının işlemeye başlaması.
1915 Kasım
3 Kasım - İngiliz Yüksek Savunma Konseyi, "Gelibolu tahliye edilmelidir" yönündeki görüşünü İngiliz Hükümeti'n bildirmiştir.
6 Kasım - İngiliz Savaş Bakanı Kitchener, yerinde incelemek için Gelibolu'ya geldi.
15 Kasım - Kitchener, Seddülbahir Cephesi dışında iki cephedeki kuvvetlerin tahliye edilmesi kararı verdi.
1915 Aralık
7 Aralık - Müttefikler, Arıburnu ve Anafartalar cephelerindeki kuvvetlerin tahliyesine karar verdiler.
10 Aralık - Arıburnu ve Anafartalar Cephelerindeki muttefik kuvvetlerin tahliyesine başlandı.
19 Aralık - Her iki cephedeki tahliye işlemi tamamlandı.
27 Aralık - Seddülbahir Cephesi kuvvetlerinin tahliyesine karar verildi.
1916 Ocak
9 Ocak - Seddülbahir Cephesi'ndeki müttefik kuvvetlerin tahliyesi tamamlandı. Gelibolu'da müttefik askeri kalmadı. Çanakkale Savaşları'nın sonu

Alıntı yapmak yasaktır ...

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Çanakkale Şehitlik Müzesi Giriş Ücretleri

Alçıtepe (Kirte) Çıkarması

Çanakkalede Nerede Kalınır